Gezin en relaties

Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien? Neem bij relatieproblemen, huiselijk geweld, pesten op het werk of opvoedvragen direct contact op met het centrum voor jeugd en Gezin (CJG Breda). De plek waar alles bespreekbaar is. Hoe groot of hoe klein jouw vraag ook is, samen met de medewerkers van het CJG vind je de beste oplossing. Het doel is dat je zo snel mogelijk zelf weer verder kunt. Zo voorkomen we samen dat kleine vragen grote problemen worden.

Verhalen

Ik dacht dat het CJG er alleen was voor gezinnen die écht in de problemen zaten

Ik maakte me zorgen om mijn zoontje die op school weinig vrienden had en zijn plek niet goed kon vinden. Een medewerker van Zorg voor elkaar Breda wees me erop dat ik met deze vraag terecht kon bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

– Jamila