Waar vind ik informatie over palliatieve of terminale zorg?

Gezondheid en zorg  -  Laatste wijziging: 30 januari 2024

Heb je gehoord dat je niet meer beter wordt? Dan kun je palliatieve zorg krijgen. Deze zorg maakt je leven draaglijker en comfortabeler. De zorg kan weken, maanden of jaren duren.

Zorg

  • Terminale zorg is de zorg die je krijgt als je een levensverwachting hebt van 3 maanden of minder. Nare ziekteverschijnselen worden tegengegaan, zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Maar ook is er aandacht voor bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid.
  • Meer informatie over palliatieve of terminale zorg vind je onder andere op de website van Zorg voor Beter of op de websites van Careyn, Thebe en Surplus.
  • Als het niet mogelijk of wenselijk is om thuis te blijven, is een hospice een mogelijkheid. In Breda zijn er 2 hospices: Hospice Breda en Hospice Mastbos.

Ondersteuning voor mantelzorgers in de palliatief terminale fase

De zorg voor iemand in de laatste levensfase is vaak bijzonder, maar ook zwaar. Er komt als mantelzorger veel op je af. Als de ziekteperiode lang duurt, kan dit veel van je vragen. Emotioneel, praktisch en soms ook lichamelijk.  De aanwezigheid van een vrijwilliger kan veel rust en ruimte brengen. Dit kan al meteen wanneer je weet dat je naaste niet meer beter wordt. Neem voor meer informatie over wat vrijwilligers palliatief terminale zorg doen of het aanvragen van een vrijwilligersinzet contact op met BredaMantelzorg.