Goede zorg doen we samen

Studenten doen onderzoek in Nieuw Wolfslaar

Nabuurschap_Nieuw_Wolfslaar-Jille_Zuidema_A3_345_200_s_c1

Tussen Breda en Bavel ligt Nieuw Wolfslaar, een wijk met huur- en koopwoningen.
Er zijn 124 speciale woningen voor 55-plussers gebouwd.
Vanaf het begin is al bepaald dat er geen voorzieningen zouden komen in de wijk.
Dat betekent dat er geen winkels, geen scholen en geen openbare gebouwen zijn.
Ook loopt er geen busroute door de wijk.
De oorspronkelijke 55-plussers zijn inmiddels 13 jaar ouder en soms de 80 jaar al gepasseerd.
Het wonen in deze wijk gaat voor hen tot problemen leiden.
Mobiliteit en gezondheid nemen af. Partners overlijden, waardoor mensen alleen achterblijven.
Als je geen auto meer kunt rijden, zit je bijna letterlijk gevangen in de wijk.
Boodschappen doen is dan meteen een probleem. Ook het bezoeken van een arts wordt moeilijk.

Behoefte aan contact

Piet van Tilborg is voorzitter van de huurdersbelangenvereniging.
De ontwikkelingen houden hem al lange tijd bezig. Hij constateert dat mensen eenzaam beginnen te worden.
Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst voor de leden.
Dat wordt heel erg gewaardeerd. Het blijkt dat mensen het fijn vinden om met elkaar te praten.
Ondanks dat lopen ze niet makkelijk bij elkaar binnen. Blijkbaar ligt daar een hoge drempel”, aldus Piet.
In zijn ogen moet er echt iets voor de oudere bewoners worden geregeld , maar daarvoor vindt hij weinig gehoor.

Vervolgonderzoek is nodig

Gelukkig raakt begin 2016 Marten Voetman bij de wijk betrokken. Hij is wijknetwerker bij Surplus.
Marten roept samen met Piet een werkgroep in het leven. Deze vraagt Avans Hogeschool onderzoek te doen.
Twee studenten gaan voortvarend aan de slag. Ze bezoeken 40 bewoners.
Marloeke vertelt: “Het waren verrassend gezellige gesprekken, waarin mensen hun levensverhaal, maar ook hun behoeftes en zorgen vertelden.
Daarnaast hebben we de mensen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ons rapport is half januari klaar.
We gaan dat dan met de wijkbewoners bespreken.”
Een vervolgopdracht aan Avans moet daarna tot meer concrete plannen leiden.

Gerelateerde vragen: Studenten doen onderzoek in Nieuw Wolfslaar

    Er zijn geen gerelateerde vragen beschikbaar.