Goede zorg doen we samen

Nederlands leren in kleine niveaugroepjes

Welkomsttaal-Jille_Zuidema_1_345_200_s_c1

Dat blijkt maar weer. Iedere week komen er 200 deelnemers met veel enthousiasme naar de bieb. Drie keer per week krijgen ze Nederlandse les van deskundige coaches van Welkomsttaal. Met resultaat. Coördinator Dianne Kikstra vertelt: “We geven les in kleine groepjes. Op 22 verschillende niveaus. Voor we beginnen is er een kennismakingsgesprek. Daarin stellen we vragen over het gevolgde onderwijs in het thuisland. Maar we vragen ook naar hobby’s. Daar proberen we dan later op aan te sluiten. Zowel in de lesgroepjes, als met de activiteiten die we organiseren.”

FOTO: CEES MUTSAERTS
AUTEUR: LIESBETH DE JONG

Er wordt gewerkt met de ‘Delftse Methode’. Het lesmateriaal is er voor alle taalniveaus. Dianne vervolgt: “Mensen die hoogopgeleid zijn, leren vaak binnen enkele maanden al heel goed Nederlands. Vaak kunnen ze het inburgeringsexamen overslaan en meteen opgaan voor het Staatsexamen Nederlands als 2e taal.”

De kracht van Welkomsttaal zit hem in het goed aansluiten bij het taalniveau van de deelnemer. Omdat er in kleine groepjes wordt gewerkt, is dat heel goed mogelijk. Daarnaast staat het praten in de groepjes centraal. De taaloefeningen maken de deelnemers thuis. Híer draait het om spreken. Het schept ook een onderlinge band. Dat blijkt in de pauze. In de rij voor het koffieapparaat wordt druk met elkaar gepraat. Alle nationaliteiten staan er door elkaar, maar de voertaal is Nederlands.

Ieder lesgroepje heeft ook een groeps-app. Zo houden ze onderling contact. Een berichtje over en weer is zo geschreven en dat is leuk. Maar ook ontvangen ze luisterfragmenten, zodat er thuis kan worden geoefend.

Wil je ook graag Nederlands leren?

De lessen zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek Centrum. Je kunt je gewoon daar aanmelden. Er is altijd wel plaats in een van de groepjes. De kosten bedragen € 10,00 per maand.

Kijk voor meer informatie op:
www.welkomsttaal.nl

Gerelateerde vragen: Nederlands leren in kleine niveaugroepjes