Goede zorg doen we samen

Mantelzorger, een beroep apart

Mantelzorger_345_200_s_c1

Bart Husson (65) wordt in 2013 in korte tijd een aantal keer getroffen door een herseninfarct. Sindsdien woont hij in woonzorgcentrum Aeneas. Een ingrijpende gebeurtenis voor het gezin met een toen nog thuiswonende dochter.

Zijn vrouw Fanny (65) vertelt: “In het begin heb ik slapeloze nachten gehad. Ik vond het heel moeilijk de zorg uit handen te geven. Bart moet met alles geholpen worden en praten gaat hem moeilijk af. Ik was bang dat hij niet goed begrepen zou worden en dat er dingen fout zouden gaan. Dat is ook wel eens gebeurd.”

Fanny is intensief betrokken bij de zorg voor haar man. Ze bezoekt hem heel vaak. Neemt hem dan in de rolstoel mee naar buiten, want Bart is een echt natuurmens. Ook helpt ze hem nu vaak bij het eten, omdat dat steeds moeilijker gaat. Samen sport kijken op tv houdt Bart alert en vindt hij leuk.

Hoe red je je als je leven zo verandert. Fanny vertelt: “Allereerst flexibel zijn. Verder heb ik alles maar gewoon gevoeld. Ik heb geworsteld met m’n angst en verdriet en dingen zelf opgelost. Ik ben daar trots op. Het gaf me een goed gevoel en ik werd er steeds sterker door. Mijn beide dochters hebben me ook veel gesteund. Ook al spraken we er niet altijd over, toch begrepen ze wat er in me omging. Dat was fijn.”

Inmiddels lukt het steeds beter om de draad van haar eigen leven weer op te pakken. Fanny heeft plezier in haar hobby’s. Ze breit graag, werkt met textiel en leest veel. Ook fietsen doet haar goed. Zo fietst ze bijna iedere dag vanuit de Haagse Beemden naar Aeneas. Op de terugweg heeft ze dan de tijd om de dingen te laten bezinken. Dingen die haar die dag geraakt hebben bij het bezoek aan haar man. Eenmaal thuis kookt ze voor zichzelf een gezonde maaltijd. Koken is een echte liefhebberij. Ontstaan in de 35 jaar dat Bart zijn gezin voorzag van groente uit de eigen moestuin. Zo laat Bart nog dagelijks zijn sporen na thuis.