Goede zorg doen we samen

De voedselbank

Rijden_voor_Voedselbank-Jille_Zuidema_01_345_200_s_c1

Als je weinig te besteden hebt, is het lastig om elke dag een gezonde, lekkere maaltijd op tafel te toveren. Is je inkomen onder een bepaalde grens gedaald, dan is er gelukkig de voedselbank.
FOTO: JILLE ZUIDEMA

Hoe werkt het? Je kunt je alleen aanmelden via een hulpverlenende instantie, zoals het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW). De Voedselbank kijkt dan of je voldoet aan de voorwaarden. Als dit het geval is, dan ontvang je wekelijks een voedselpakket. Je kunt maximaal 3 jaar deelnemen. Daarna moet je weer op eigen kracht verder.

Mathijs maakt al geruime tijd gebruik van de voedselbank. Zónder die steun komt hij niet uit met zijn geld. Het pakket is de laatste tijd flink vooruitgegaan, vindt hij. Er zit meer groente in en hij kan er makkelijk een week mee doen. Het gaat nu wat beter met Mathijs, die reuma heeft. Langere tijd werd het pakket bij hem thuis bezorgd, omdat hij niet in staat was het zelf op te halen. Dankzij zijn nieuwe scootmobiel van de gemeente lukt dit nu wel. Hij vertelt: “Ik ben blij met de voedselbank. Een enorme verbetering is de wachtruimte in het gebouw. Daar kun je nu ook wat drinken.” Als het weer winter wordt, zal het lastig worden met de scootmobiel. Hij zal dan weer een beroep moeten doen op de bezorgdienst.

Deze bestaat uit Marc en Jan, samen met nog 3 anderen. Om de 2 weken wisselen ze. Ik praat vandaag met Marc en Jan. Beiden zijn gepensioneerd en doen dit werk graag. Donderdags krijgen ze een adressenlijst met deelnemers. Op vrijdagochtend wordt de bus opgehaald en de pakketten ingeladen. Het is best rustig nu. Ze bezorgen tussen de 7 en 12 pakketten. Marc: “Het is leuk om in allerlei huishoudens te komen. Soms zien we dat het niet goed gaat met iemand en dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Dan schakelen we maatschappelijk werk in. Gelukkig gebeurt dat niet vaak.” Het is gezellig onder elkaar en de mannen denken er dan ook niet over om te stoppen.