Goede zorg doen we samen

Aandacht geven en klusjes doen

Buurthulp-Jille_Zuidema_01_345_200_s_c1

Zo’n 30 jaar geleden begon de hulpdienst vanuit de parochie Ulvenhout en Bavel volgde. Doel was de medemens helpen. Nog steeds kunnen mensen die hulp nodig hebben er terecht. De hulpdienst heeft een 5-koppig bestuur en 40 vrijwilligers. Toos en Ria sturen die laatsten aan. De dames doen ook allerlei ander vrijwilligerswerk. “Daardoor kent iedereen je en word je makkelijk om hulp gevraagd. We worden bij de supermarkt en op straat aangesproken,” vertelt Toos.

Klusjes

Het gaat meestal om klusjes die tussen wal en schip raken. Zoals een lamp vervangen, een boodschap doen en de hond uitlaten. Of formulieren helpen invullen en uitleggen waar je voor wat terecht kunt. Soms rijden ze iemand naar een doktersbezoek. De hulpdienst doet vooral kleine handreikingen. “De hele tuin doen we niet, maar de heg snoeien bijvoorbeeld wel”, vertelt Ria.

Verandering in de zorg

De hulp is gratis. Het loopt goed, maar wat jongere vrijwilligers (tussen 50-65) zijn welkom ! Toen Ria vorig jaar begon met dit werk, is ze met de voorzitter bij alle vrijwilligers langs geweest. ”Dat schept een band en zo leer je iedereen kennen.” Ze hoeven niet precies te weten hóe vrijwilligers hun werk doen. “Wat goed is, is goed.”

De laatste tijd zie je meer bewustwording. Mensen gaan beter beseffen dat je elkaar moet helpen. De veranderingen in de zorg hebben toch iets los gemaakt. “Dat is positief, elkaar helpen is weer bespreekbaar. Het mooie is dat als je helpt, je de ander ook kunt vragen jou te helpen”, vindt Toos.

Op de vraag wat het leukst aan dit werk is, antwoordt Toos: “Als ik iemand goed heb kunnen plaatsen. Dat zowel aanvrager als vrijwilliger er blij mee is.” Ook is het mooi als iets werkt zonder het te hoeven vragen. Toos: “Wij lossen problemen niet op, wij coördineren. De vrijwilligers, die doen het werk!”

Hulpvragen?

Voor Ulvenhout Ria Dekkers (076) 561 39 37 en voor Bavel Toos Vermulst (06) 23 09 35 85