Goede zorg doen we samen

Sensara

Met een veilig gevoel langer in je eigen huis blijven wonen.
Wie wil dat nou niet
?

Wat is Sensara
Sensara HomeCare is een digitaal hulpmiddel voor mantelzorgers. Een waarschuwingssysteem op je mobiele telefoon of tablet. Sensara is mede door TNO ontwikkeld.
Sensoren in het huis van de betrokkene registreren alle beweging. Waarbij de bewoner de regie zo lang mogelijk behoudt. Vrijheid, zelfstandigheid én privacy blijven gewaarborgd. Sensoren zijn namelijk geen camera’s.

Hoe werkt Sensara
Het bijbehorende systeem, de software, vergelijkt alle signalen van nu met die uit het verleden. Zo bepaalt het systeem of iemand een van de risicoprofielen heeft. Deze profielen zijn door het VU ziekenhuis gecertificeerd.
Als zo’n profiel wordt opgemerkt, wordt een bericht naar de app van de mantelzorger gestuurd. Dit bericht geeft uitleg over wat de melding inhoudt.
Dit maakt het mogelijk om iemand beter te volgen. Zónder ter plaatse te hoeven zijn, gewoon via een tablet of smartphone.
De software is zelflerend, dat betekent dat het zichzelf bijstelt. Hierdoor neemt ook het aantal ‘valse’ alarmen flink af. Minder vals alarm betekent een betere reactie als er écht iets is.
Ook houdt het systeem in de gaten of er risico’s zijn. Of dat reeds aanwezige risico’s groter worden. Bijvoorbeeld of de kans op vallen groter wordt, of dat iemand te weinig drinkt op warme dagen. Vroegtijdig signaleren kan vaak ongevallen voorkomen.

Eén jaar gratis Sensara in Breda
Binnen de gemeente Breda loopt tot eind 2019 een project. Het doel van dit project is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Mantelzorgers mogen Sensara een jaar lang gratis gebruiken. Zo kun je zonder kosten vertrouwd raken met het hulpmiddel.

Wat heb je nodig?
Een smartphone of tablet zijn genoeg. In de woning waar de sensoren worden geplaatst, moet wel internet aanwezig zijn voor de verbinding.

Meer informatie en aanmelden:
www.sensara.eu/gemeente-breda