Goede zorg doen we samen


Mantelzorgtest Breda

In Breda zorgen ontzettend veel mensen ‘gewoon’ voor hun partner met dementie. Of rijden elke week met een buurvrouw naar het ziekenhuis voor dialyse. Of helpen een kennis met de administratie of boodschappen. Veel mensen zorgen zo langere tijd voor een ander. Soms zien die mensen zichzelf niet eens als mantelzorger. De hulp en ondersteuning die ze bieden, is echter onmisbaar. En alleen goed vol te houden als zij ook goed voor zichzelf zorgen. Toch wordt mantelzorg vaak ook nog gecombineerd met een eigen, druk leven. Een gezin, een baan en hobby’s. . .

Mantelzorgtest
Mantelzorg kan veel van iemand vragen. Door de intensiteit van de zorg. Door de duur en de emotionele en psychische belasting. Bij sociale eenzaamheid is er vaak sprake van overbelasting. Daarom is er nu een  mantelzorgtest . Om mantelzorgers tijdig inzicht te geven in hoe zij ervoor staan. Met tips om die overbelasting te voorkomen. Zorg voor elkaar Breda heeft deze test samen met zorgverzekeraar CZ ontwikkeld. Met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Deze eenvoudige online test helpt jou als mantelzorger een betere balans te bereiken. Tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor jezelf. Ook zie je in deze test welke organisaties jouw (zorg)taken mogelijk uit handen kunnen nemen.