Goede zorg doen we samen

Privacy en veiligheid

Bij Zorg voor elkaar Breda is je informatie is in veilige handen. Alle hulp-, zorg- en dienstverleners hebben geheimhoudingsplicht. Ze gaan vertrouwelijk om met de gegevens die je verstrekt. Ze zorgen ervoor dat deze informatie ook veilig wordt bewaard. Alleen de personen die jou ondersteunen hebben inzicht in deze gegevens. Alleen in de gegevens die ze nodig hebben om je te ondersteunen. Als je dat wilt, kun je inzage krijgen in deze gegevens.

Ben je ongerust over de hulp of zorg die je krijgt? Ervaar je deze als onveilig? Bel dan naar (076) 525 15 15. We bekijken dan samen wat er nodig is om je onrust weg te nemen. We kunnen je ook in contact brengen met een vertrouwenspersoon. Hiermee kun je eventuele zorgen veilig bespreken.