Goede zorg doen we samen

Samen Door

Samen Door biedt met de inzet van mobiliteitsvrijwilligers een oplossing voor mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om weer in beweging te komen. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren kunnen als gevolg van een ongeval, ziekte of andere klachten moeite hebben om de draad weer op te pakken. Vaak wil je wel, maar lukt het niet. Samen Door helpt je om je doelen vast te stellen, een plan te maken en het ook te verwezenlijken.