Goede zorg doen we samen

MEE West-Brabant

MEE West-Brabant geeft ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, mensen met autisme, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), slechtzienden, blinden, doven, slechthorenden en chronische zieken. Wij adviseren, ondersteunen en helpen hen een weg te vinden in het web van vele regelingen en vele organisaties die er tegenwoordig zijn. Wij geven informatie, advies en ondersteuning op alle levensterreinen zoals wonen, werken, onderwijs, opvoeding, psychosociale hulpverlening, wet- en regelgeving en vrije tijd en vorming.