Goede zorg doen we samen

Marge in beeld 2

Marge In Beeld 2 is een netwerk van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor en/of optrekken met mensen in de marge die leven in armoede.
Doel is armoede en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden. 

Wij streven naar:

een betere verwijzing en bereikbaarheid naar elkaar.

signalen van armoede, onrecht en uitsluiting te verzamelen en te melden.

belangen te behartigen.

mensen zelf aan het woord te laten.

Veel gestelde vragen aan Marge in beeld 2

    Er zijn op dit moment geen vragen beschikbaar.