Goede zorg doen we samen

CJG Breda

CJG Breda is een netwerkorganisatie van GGD, IMW-Breda, Surplus Welzijn, MEE West-Brabant, Careyn, GGZ Breburg, Juzt, Novadic-Kentron, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Humanitas, Social Work Breda, Kober kindercentra en Thebe Jeugdgezondheidszorg. Alle Bredase professionals die met ouders en kinderen werken vormen het CJG. Daarnaast kent CJG Breda drie specifieke functies: School-CJG-er (Basisonderwijs en Voortgezetonderwijs), CJG-coach en CJG-begeleider.