'Durf te vragen, je bent niet de enige!'

In een aantal buurten in de Haagse Beemden kennen bewoners Rashad Willemsens als wijknetwerker van Surplus Welzijn. Rashad: ‘Ik werk samen met vrijwilligers die activiteiten ondernemen. Ik onderhoud contacten met een aantal maatschappelijke organisaties. Daarnaast geef ik veel aandacht aan de kwetsbare bewoners.

Sinds vorig jaar ben ik ook actief als ‘community builder’, voornamelijk in de wijk Gageldonk. Veel bewoners kennen mij als buurtbinder. Dit doe ik in samenwerking met de organisatie SMO, wat staat voor Stichting Maatschappelijke Opvang.’

‘Community Builder’, dat hoor ik voor het eerst. Waar staat dat voor?
In een bepaalde wijk probeer ik elke bewoner te leren kennen. Ik ben met name op zoek naar positieve energie. Dit stelt je in staat om fijn met elkaar te kunnen leven. Ik ben alert op zorgwekkende signalen. Als die zich voortdoen schakel ik met instanties om meer hulp te bieden.

Het samenwerken met vrijwilligers, wat houdt dat in?
Ik geef een voorbeeld: op mijn werkplek is een ruimte opgeknapt samen met vrijwilligers, dat zijn dus de bewoners. We zijn nu gestart met een koffieochtend op woensdag. Daarnaast word er geschaakt, geschilderd en getekend. Ook is er 2 dagen per week een naaiclub actief. Alle bewoners van dit appartementencomplex kunnen hier gebruik van maken. In het verleden waren er spanningen tussen bewoners. Mijn collega en ik hebben er voor gezorgd dat deze zijn uitgepraat. De sfeer is weer een stuk beter, bewoners groeten elkaar weer.

Wat levert je werk je op?
Gezelligheid, sfeer, sociale banden die worden versterkt. Dat vind ik het belangrijkste. Ik vind het niet mijn taak als community builder om grote problemen als armoede, verslaving en eenzaamheid op te lossen. Dit zie ik als maatschappelijke problematiek, waar mensen het slachtoffer van kunnen worden. Daar moet kritisch naar worden gekeken, maar daar kan ik verder niets aan doen. Onze rol is om op zoek te gaan naar positieve energie. En naar talenten van mensen om met elkaar een gezellige sfeer te creëren in de wijk. Ondanks de kwetsbaarheden, die zichtbaar aanwezig zijn. Als dit lukt geeft dit mij veel voldoening.

En waar ben je het meeste trots op?
Als mensen, van wie je het niet verwacht, zich openstellen voor een ander. Daardoor gaat de omgeving anders kijken naar die persoon. Het gevolg is dat die persoon veel lekkerder in zijn vel gaat zitten en daardoor een beter leven krijgt.

Wat zou je mensen die ondersteuning zoeken willen meegeven?
Durf te vragen, je bent niet de enige. Je hoeft je niet te schamen, deel je zorgen.

Tekst en foto: Adrie Sprangers