Goede zorg doen we samen

Veteranen in twee generaties

A._Vader_en_zoon_veteraan-Jille_Zuidema_345_200_s_c1

FOTO: JILLE ZUIDEMA  TEKST: DÉSIRÉE VAN DER VALK

Wim (1929) naar Korea

In 1954 meldde Wim zich als Korea-vrijwilliger. Er was geen oorlog meer tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar er moest nog veel geregeld worden. Wim vertelt: “Vanaf Marseille gingen wij naar Pusan in Zuid-Korea. Met de boot. Van daaruit naar Seoul.” Hij werd ingedeeld bij de Amerikaanse 2e Divisie Infanterie. Hun insigne –een

Indianenhoofd- heeft hij op zijn jas.

Wim zegt: “Ik werd chauffeur van luitenant Den Uyl. Die moest in heel de regio zaken afhandelen. Ik heb dat 4 maanden met veel plezier gedaan. Er was geen sprake van gevaar. Eigenlijk had ik het erg naar mijn zin!” Tot zijn F.L.O. (Functioneel Leeftijdsontslag) in 1984 werkte hij bij Militair Transport en Onderhoud.

Jack (1960) naar Afghanistan

Dit jaar gaat Jack met F.L.O. Jack: “Na mijn dienstplicht wilde ik bij Defensie blijven. In 1985 begon ik met de opleiding onderofficier, in Weert.” Zijn vak is TD (Technische Dienst) logistiek. Jack: “In Nederland heb ik op verschillende legerplaatsen gewerkt. Ook gaf ik 9 jaar instructie op de KMA in Breda.”

In 2006 ging hij naar Uruzgan, een provincie in Afghanistan. Hij kwam terecht in een klein kamp, in Deh Rawood. Het was een vrij rustige periode. Jack: “Dat was in 2009 wel veranderd. Toen moest ik naar kamp Holland, in Tarin Kowt. Daar verbleven zo’n 3.000 mensen. In de vier maanden dat ik er was, vielen er meerdere doden. Mijn werk speelde zich binnen het kamp af. Ik was sergeant-majoor logistiek. Interessant werk, druk, en heel warm.”

Veteraan zijn = kameraadschap

Er zijn veel verschillen in hun werk. Ook de omstandigheden waarin ze werkten, verschillen enorm. Maar allebei hebben ze de beste herinneringen. Vooral aan de onderlinge kameraadschap. Wim: “Ik heb nog steeds vrienden uit die tijd. Al is die kring erg uitgedund. Toch proberen wij elkaar ieder jaar te zien, op veteranendag. Dan marcheren wij naast elkaar door de stad.”

Kijk voor meer informatie op www.bredaseveteranen.nl

Gerelateerde vragen: Veteranen in twee generaties