Goede zorg doen we samen

Veel geleerd van deze vredesmissie

B._Veteraan_Ellen_Scheltinga_-Jille_Zuidema_345_200_s_c1
FOTO: JILLE ZUIDEMA  TEKST: DÉSIRÉE VAN DER VALK

Ellen vertelt: “In 1984 kon ik naar Egypte. Voor een vredesmissie”. Ze werkte bij de Koninklijke Marechaussee. Dat is de militaire politie van Nederland. De marechaussee voert veel taken uit op het gebied van veiligheid. Ze gaat verder: ”Als marechaussee bewaakte ik paleis Soestdijk. Of ik begeleidde transporten van de Nederlandse Bank. Verder was ik actief op Schiphol en bij de Amsterdamse politie. Ook was ik brigade-lid in Putte. Leuk! Maar toen zochten ze mensen voor die vredesmissie. Ik heb me direct aangemeld!”

Levenservaring en kameraadschap

Ook in Egypte werkte Ellen als militair politieagent. Op de grens met Israël, in de Sinaï-woestijn. “In het kamp waren een paar duizend militairen en waarnemers. Uit wel 11 landen! Uniek was dat alle onderdelen van het leger aanwezig waren. Marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee. Mijn werk richtte zich op ordehandhaving en verkeerscontroles. In het kamp zelf, maar ook daarbuiten”.

Met veel plezier kijkt ze terug op die periode: “Ik was 20 jaar. Wij gingen daar als jonge honden naartoe. Op weg naar het avontuur! Ik heb er veel geleerd en levenservaring opgedaan. Genoot van de kameraadschap en de saamhorigheid. En als veteraan doe ik dat nog steeds”.

Warm nest

Ellen: “Het is heel bijzonder hoe veteranen met elkaar omgaan. Er bestaat een onzichtbare band. Als veteraan help je elkaar. En als groep veteranen help je anderen.

Ik heb geen grote narigheid meegemaakt. Zoals jonge mensen jaren later in Afghanistan of Bosnië wel. Veel van hen hebben toen een knauw opgelopen. Maar ik weet dat ze zich onder veteranen veilig voelen. Omdat ze begrepen worden, een warm nest vinden, worden opgevangen. Als wij bij elkaar zijn, ervaren wij kameraadschap. Ook al ken je elkaar niet. Wij hebben vaak aan 1 woord genoeg!”

Kijk voor meer informatie op www.veteraneninstituut.nl

Gerelateerde vragen: Veel geleerd van deze vredesmissie