Goede zorg doen we samen

Meneer, ik zit bovenaan!

A._Sportkanjers_(stockfoto)_345_200_s_c1
TEKST: DÉSIRÉE VAN DER VALK
www.breda-actief.nl/sportkanjers

Erik Faes is sportcoach bij Breda Actief en vertelt er graag over. Hij geeft gymles op 8 basisscholen. In Prinsenbeek en de Haagse Beemden. Die hebben ook een groep Sportkanjers. Erik vertelt: “Het zijn kinderen uit de onderbouw. Hun ontwikkeling heeft een duwtje nodig. Door deze beweeglessen kunnen ze dat stapje zetten. Niet alleen verbetert hun motoriek, ook hun zelfvertrouwen groeit. Ze leren bovendien om goed met elkaar om te gaan. Op een leuke, slimme en veilige manier”.

Aanzien voor Sportkanjers

Erik gaat verder: “Een les duurt 3 kwartier. Ik haal de kinderen op en breng ze weer terug. Dan kan ik ook even met de leerkracht praten. De Sportkanjers hebben in de klas gelukkig geen ‘speciaal’ label. Integendeel, de andere klasgenoten zijn zelfs een beetje jaloers. ‘Wanneer mag ik een keer mee’, hoor ik vaak”.

Doen wat je kunt

De groep telt maximaal 8 Sportkanjers. Lekker bewegen in veiligheid en vertrouwen zijn het belangrijkst. Erik zegt: “Laten zien wat je wél kunt. Je komt altijd en vaak aan de beurt. Stille, verlegen kinderen worden verleid zich te laten horen en zien. Met kleine stapjes. Bijvoorbeeld door samen met mij voor de groep te staan. Dan doe je iets wat je nog nooit durfde. Dát is echt een kunst!’

“Hé, meneer Erik!”

Prachtige voorbeelden heeft Erik genoeg: “Ik had een ventje dat zó verlegen was. Hij sprak in het eerste half jaar maar 3 woorden. Na een paar maanden kwam ik hem in de stad tegen. Vanaf de overkant riep hij: “Hé, meneer Erik!” Voor zo’n kind is dat echt een enorme overwinning. Of het verhaal van een kind dat van leukemie genas. Bij alles wat wij deden, moest ik hem aan de hand meenemen. Op een dag zat hij bovenop het klimrek. Hij riep trots: ‘Kijk eens wat ik kan!’ Dan heb je het als Sportkanjer goed gedaan hoor”.

De leerkracht kijkt welk kind in aanmerking komt. Na overleg met ouders of verzorgers is het ook de leerkracht die je kind aanmeldt.