Goede zorg doen we samen

Ken je wijkagent!

Wijkagenten_345_200_s_c1
FOTO: EIGEN FOTO  TEKST: JOYCE NELSON

De wijkagent is een eerste aanspreekpunt in de wijk. In Breda werken 25 wijkagenten. Wij maken kennis met Inge Leer. Inge vertelt: ”Na de middelbare school wilde ik eerst verpleegkundige worden. Later koos ik toch voor de politieopleiding. Ik werk nu bijna 40 jaar bij de politie. Eerst in de algemene politiezorg. En nu als wijkagent in Prinsenbeek samen met Erik-Jan Bosma.”

Buurtregisseur

Inge vertelt verder: “De wijkagent wordt ook ‘buurtregisseur’ genoemd. Omdat hij of zij de verbinding is. Tussen de bewoners, de politie, en organisaties die in de wijk werken. De wijkagent is verantwoordelijk voor alle politiezorg binnen zijn/haar wijk. Daarbij richt de wijkagent zich op de aanpak van sociale problemen. Maar ook op burenruzies, overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Dit alles in samenwerking met politiecollega’s en andere organisaties. Ik ben ook digitale buurtambassadeur.”

Verbinding

Inge gaat verder: ”Bij problemen probeer ik meestal persoonlijk contact te leggen. Met de betrokkenen of met de organisatie die de zorg moet regelen. Doordat wij vaak samenwerken weet je elkaar gemakkelijk te vinden. En zijn de lijnen kort en direct. Dat vind ik heel positief. Samen werken aan een oplossing of een maatregel.”

Oproep

Inge besluit met een oproep aan bewoners: “Wees waakzaam in je omgeving. Deel je zorgen op welk gebied dan ook met ons. Als wijkagent ben ik ook een verwijzer. Als wij niet kunnen helpen, verwijzen wij door naar de juiste organisatie. Je kunt je wijkagent vinden via de website.”

Buiten coronatijd houden Inge Leer en Erik-Jan Bosma eens per 14 dagen spreekuur. In wijkgebouw De Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek.

De wijkagenten zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 8844, of via de website