Goede zorg doen we samen

Het jeugdfonds: een steuntje in de rug

A._Jeugdfonds_Sport__Cultuur_345_200_s_c1
TEKST: NELLEKE SIMONSE

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Met name wanneer er niet genoeg geld is in een gezin. Bijvoorbeeld in gezinnen die van een uitkering leven. In de schuldsanering zitten, of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Gezinnen met een BredaPas kunnen een aanvraag indienen. Sommigen hebben deze pas niet. Dan kan de aanvraag worden ingediend via een tussenpersoon (intermediair). Zoals een leraar of hulpverlener.

Muziektalent

Voor Bas-Quinten (14) is het cultuurfonds de ideale oplossing. Hij wordt bij zijn ADHD begeleid door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hij heeft een passie voor muziek. Maar op de basisschool werd helaas geen muziekles meer gegeven. De begeleider van het CJG wees hen op het Jeugdcultuurfonds. Bas-Quinten wilde graag pianolessen volgen. Sinds 3 jaar krijgt hij nu muziekles. Van leraar Micha van de Bredase muziekschool.

Trotse moeder

Piano spelen is zijn lust en zijn leven. Thuis oefent hij op zijn keyboard. Zijn moeder Sabrina vertelt: “Bij het station speelt Bas wel eens op de piano. Hij vond het erg jammer dat die een tijdje weg was.” Vol trots vervolgt zij: “Hij kreeg ook wel eens fooi. Dan staan de mensen te klappen. Zijn grote wens is om pianist te worden. Na de middelbare school wil hij naar de Pop Academie.”

Positieve ontwikkeling

Zijn moeder heeft haar zoon heel erg zien veranderen. Sabrina zegt: “Bas heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Het is goed voor zijn ontwikkeling. Sinds hij muzieklessen volgt, gaat het veel beter op school. En ook voor ons gezin is het goed. Zonder het cultuurfonds was dit nooit gelukt.”

Medewerker Linda van het jeugdfonds voegt daar aan toe: “Bas kan daarnaast ook nog een sport kiezen. Per activiteit wordt er € 300,00 per jaar vergoed. Verder kan het gezin nog maximaal € 100,00 voor attributen krijgen.”

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl