Goede zorg doen we samen

Filosofisch Café nodigt uit tot nadenken

B._Filosofisch_cafe-Jille_Zuidema_345_200_s_c1
FOTO JILLE ZUIDEMA  TEKST: GERDA PRINS

Erica Mooijekind startte ermee op verzoek van WIJ. In het begin samen met een maatschappelijk werker. Het was de week van de eenzaamheid 2013. Wat bleek? Mensen wilden graag diepgang in het contact met anderen. Zo ontstond het idee van een Filosofisch Café. Een ontmoetingsplek om met elkaar van gedachten te wisselen.

Levensvragen

Martin en Ria Smulders doen al ruim 4 jaar mee. Ria vertelt: “Ik wilde graag eens een ander gesprek dan over huis-, tuin- en keukendingen. Door deelname aan het Filosofisch Café word ik gestimuleerd om me in allerlei onderwerpen te verdiepen.”

De werkwijze is als volgt. Erica heeft een lijst met allerlei onderwerpen. De groep bepaalt het onderwerp voor de volgende keer. Iedereen bereidt zich daarop voor. Door erover te lezen en na te denken. Erica leidt meestal het thema in. Soms doet een deelnemer dat.

Zet aan tot denken

Martin vertelt: “Laatst heb ik het thema voorbereid. Het onderwerp was ‘rituelen en bijgeloof’. Ik heb verteld waar het woord vandaan komt. Vervolgens waar rituelen zoal een rol bij spelen. ‘Hebben wij mensen rituelen nodig?’ Dat is de vraag die daarna werd gesteld. Iedereen wordt uitgenodigd om daar iets over te zeggen.” Sommigen hebben een uitgesproken mening, anderen zijn meer bedachtzaam. Erica zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt. Het gaat er niet om met elkaar te discussiëren. Maar om van gedachten te wisselen. Ervaringen met elkaar te delen. Het zet je aan het denken. Je leert door de ervaringen van anderen. Buiten het Café ontmoeten deelnemers elkaar ook. Er zijn vriendschappen ontstaan. Ria merkt op: “Dat is belangrijk in het leven. Zeker als je ouder wordt en mensen om je heen wegvallen.”

Info: Erica Mooijekind, tel. (06) 34 35 74 43

Gerelateerde vragen: Filosofisch Café nodigt uit tot nadenken