Goede zorg doen we samen

Eigen regie door Stichting VoorDoorMet

VoorDoorMet_-_Organisatie_-_Gerda_Prins_345_200_s_c1

De naam zegt het al: Vóór mensen met lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk letsel. Cursussen en activiteiten dóór ervaringswerkers, en de organisatie draait mét de inzet van de deelnemers.

Uitgangspunt is de eigen kracht. Deelnemers winnen de regie over hun eigen leven terug. Vaak na een lang traject in de hulpverlening. De basis wordt gelegd met ‘Herstellen doe je Zelf’. De initiatiefnemer van VDM vertelt: “Je volgt je eigen proces. Je wordt beter, ook al genees je misschien niet helemaal. Je ontwikkelt vaardigheden en krijgt inzicht in jezelf. Je gaat weer de buitenwereld in en pakt nieuwe rollen en doelen op. Het is een actief proces dat vanuit jezelf komt. Je leert vanuit ‘ik’ praten en handelen.”

Het programma blijkt heel effectief. Het is getoetst door het Trimbos-Instituut voor geestelijke volksgezondheid en Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn.

Stap voor stap

Inmiddels zijn er meer cursussen, zoals ‘Werken met eigen ervaring’ en ‘Verbondenheid’. Binnen VDM kun je een heel traject doorlopen. Daarna kun je als ervaringswerker bij VDM of op andere plekken aan de slag. Ook bieden ze trainingen met de naam ‘Communicatie en bejegening’ en ‘Train de trainer’. Verder zijn er werkgroepen waarin je in groepsverband aan je herstel werkt. Je geeft elkaar kracht en hoop. Je krijgt er herkenning en erkenning. Het draait om je eigen ervaringen. Daarnaast zijn er creatieve workshops, zoals intuïtief schilderen, ‘sacred dance’ en mandala’s tekenen. Maar ook workshops empowerment en meditatie. Meer informatie op: www.voordoormet.nl

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen via e-mail: voordoormet@gmail.com of tel. (06) 53 79 97 37.

Een verwijzing heb je niet nodig. De cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ valt onder de basisverzekering van CZ. De kosten hoeven voor niemand een belemmering te zijn. Je kunt binnen VDM altijd je eigen kwaliteiten als tegenprestatie inzetten.

www.vandoormet.nl

FOTO & TEKST: GERDA PRINS

Gerelateerde vragen: Eigen regie door Stichting VoorDoorMet