Goede zorg doen we samen

Een fijne buurt begint bij jou

Wijkconsulent-Anton_Verbeek_345_200_s_c1
FOTO: ANTON VERBEEK  TEKST: JOYCE NELSON

Alle 3 Bredase woningbouwcorporaties hebben verschillende wijkconsulenten. Sabine Bakker (44) is wijkconsulent bij een van de woningbouwcorporaties. Sabine vertelt: “Ik ben geboren in Breda. Op mijn 18e ging ik studeren in de randstad. Daarna heb ik voor verschillende gemeenten gewerkt. Banen, waarbij ik werkte aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. In 2018 kwam ik terug in Breda. Mijn eerste vergadering in het oude stadhuis was echt bijzonder. Mijn opa was in de jaren 30 ambtenaar Sociale Zaken. Voor de gemeente Breda. Het maakt mij wel trots. Het idee dat ik een heel klein beetje zijn werk kan voortzetten.”

Probleemsituaties

Sabine vertelt verder. “Ik werk nu 2,5 jaar als wijkconsulent Sociaal Beheer in Breda Noord-West. Het gaat om 2000 woningen in 8 wijken. Waaronder de Haagse Beemden, Tuinzigt, Westerpark en Prinsenbeek. Ik ben vooral bezig met de sociale problematiek. Ik bezoek bijvoorbeeld huurders met (huur)schulden, vervuilde woningen, verwaarloosde tuinen. Daarnaast kom ik problemen tegen binnen gezinnen of burenruzies. Het kan ook gaan om veiligheid in een wijk. Contact krijgen met mensen die de deur gesloten willen houden. Dat is voor mij iedere keer een uitdaging. Huurders met problemen melden zich niet gemakkelijk. Wij moeten ons best doen om ze te vinden. Als we ze vinden is contact met hen krijgen de uitdaging. En contact met hen houden. Wij proberen hen te spreken als er een huurschuld is. Of als de tuin of woning er verwaarloosd uitziet. Wij gaan er ook op af als buren een melding doen. Het is belangrijk om problemen snel te ontdekken. Om ervoor te zorgen dat ze niet groter worden. Ook doen wij er alles aan om een huisuitzetting te voorkomen. Zo werken wij regelmatig samen met Zorg voor elkaar Breda.”

Samenwerken

Sabine vervolgt: ”Het liefst proberen wij de wijken een positieve impuls te geven. Door met andere organisaties en bewoners samen te werken. Om de wijken sterker, schoner, veiliger en leuker te maken.”