Goede zorg doen we samen

Een actieve buurtvereniging

Betrokken_bewoners_345_200_s_c1
FOTO: ANTON VERBEEK  TEKST: NELLEKE SIMONSE

Het is 1 van de moeilijke vragen voor buurten die mensen meer willen betrekken bij hun buurt.

Het project

Het LSA (Landelijk Centrum voor Actieve Buurtbewoners) heeft 6 gemeenten geselecteerd. Deze gemeenten ondersteunen projecten. Twee jaar lang met een persoonlijke coach. Eén van de projecten is in Breda. Het heet ‘Betrokken bewoners en zit in de buurt Schorsmolen.

De doelstelling

De drijvende kracht achter het project is Liesbeth Roks. Zij is al 13 jaar voorzitter van de bewonerscommissie. Samen met Peter Havermans probeert zij het project vorm te geven. Peter is sociaal beheerder van Alwel, de woningbouwvereniging.

Zij proberen mensen actiever bij de wijk te betrekken. Door ze zelf met ideeën te laten komen. En zelf te laten organiseren. Peter zegt: “Het is een andere manier van denken. Vroeger gingen we meteen aan de slag met bepaalde vragen. Nu doen ze het zelf. Daar hebben ze meer voldoening van.” Liesbeth voegt er aan toe: “Bewoners in hun eigen kracht zetten. Daar groeien mensen van.” Als voorbeeld noemt ze de Chinese jongen die een taalmaatje zocht.

Of de jongens die graag Surinaams wilden koken voor de buurt. Peter: “Zij hebben het georganiseerd. Wij leverden de middelen.”

Elke woensdagmiddag zit Liesbeth in de hal. Bij de lift, koffie te schenken.

Een belangrijk middel om met de bewoners in contact te komen. Om te gaan zitten waar mensen binnenkomen en elkaar te ontmoeten. Hier kunnen mensen aan de Middellaan hun ideeën delen. Liesbeth schrijft die ideeën op wolkjes en hangt ze op. Zodat anderen er ook kennis van kunnen nemen. Peter zegt: “Als ik zie hoeveel initiatieven van de grond gekomen zijn. Op die manier. En dat allemaal door toedoen van Liesbeth.” Liesbeth wil zich wat bescheidener opstellen. “Ik ben alleen maar een middel. We doen het wel met z’n allen hè.” Wat ze nog missen is een website. Dit zou een mooie aanvulling zijn. Heb je ideeën en de nodige kennis, meld je aan via p.havermans@alwel.nl.