Goede zorg doen we samen

Breda op de kaart als meest toegankelijke stad

A._Breda_Gelijk-Jille_Zuidema_345_200_s_c1
FOTO: JILLE ZUIDEMA  TEKST: NELLEKE SIMONSE
WEBSITE: www.breda-gelijk.nl

Aan Marcel Brans van Breda Gelijk zal het niet liggen. Bij binnenkomst begint hij al meteen enthousiast te vertellen. Over zijn werk als vrijwilliger bij de organisatie. Hij is al een paar jaar actief als bestuurslid. De hele groep telt 45 mensen. Bijna allemaal werken ze als vrijwilliger. Velen van hen hebben zelf ook een beperking.

De filosofie

Marcel zit in een rolstoel. Hij wil het liever niet over beperkingen hebben. Hij zegt: “Mijn handicap is een onbelangrijk onderdeel van wie ik ben. Ik ben meer dan mijn handicap.” Dat is tegelijk de filosofie van Breda Gelijk. Hij vervolgt: “Eigenlijk is de samenleving beperkt. In het rekening houden met een deel van de samenleving. Het moet niet óver ons gaan, maar met ons.”

De organisatie wil de stad toegankelijk maken voor iedereen. Ze gaat zoveel als mogelijk met andere organisaties in gesprek. Als voorbeeld haalt Marcel wethouder Daan Quaars aan. Die zegt: “Van een drempel heeft iedereen last.”

Aandachtspunten

Het succes van Breda Gelijk komt vooral door samenwerking met de politiek. Het enthousiasme vanuit de gemeente is groot. Dit voorjaar werd er een checklist gepresenteerd. Van links tot rechts, iedereen was er vertegenwoordigd. De checklist bestaat uit 5 punten. Daarmee wil men nagaan welke hindernissen mensen ondervinden bij evenementen.

Als positief voorbeeld noemt Marcel ‘Breda Barst’. Bij de ingang werd iedereen gefouilleerd. Ook mensen in een rolstoel. Dat onderschrijft meteen zijn standpunt. Ook mensen in een rolstoel kunnen als een gevaar worden beschouwd. Op deze manier voelt hij zich serieus genomen.

De toekomst

Volgend jaar willen ze evenementen nagaan. Kijken of de checklist ook werkelijk wordt nageleefd. Is er sprake van aangepaste toiletten? Zijn er voldoende verlaagde pinautomaten? Is het evenement goed bereikbaar? Marcel zegt: “Aan de kosten hoeft het niet te liggen. Breda Gelijk beheert een toegankelijkheidsfonds. Hieruit kunnen kosten worden vergoed. Voor meer informatie hierover kan men terecht bij Breda Gelijk.”

Gerelateerde vragen: Breda op de kaart als meest toegankelijke stad