Goede zorg doen we samen

Bewonersbelangenvereniging Doornbos

B._BBV_Doornbos-Jille_Zuidema_345_200_s_c1
FOTO: JILLE ZUIDEMA  TEKST: ESTHER ELSHOF

De BBV bestaat al ruim 30 jaar. Het is de schakel tussen bewoners en organisaties. Er zitten 7 mensen in het bestuur. De voorzitter is Wim Mol. Ook aanwezig zijn secretaris Ton Moelands en bestuurslid Jan Oosterlee. De BBV vergadert elke 6 weken in wijkcentrum Balieweide.

Aandachtspunten

Speerpunten zijn veiligheid, zwerfvuil en kamerverhuur. Dit laatste is een groeiend probleem in de wijk. Het zorgt voor overlast. De gemeente wil nieuw beleid maken rondom kamerverhuur. De BBV is gevraagd hierover mee te praten en denken. Verder zijn ze betrokken bij de evaluatie van de bewonersenquête van 2017.

Motivatie

Wim vertelt: ”Ik heb in 40 jaar de wijk zien veranderen. Als je dingen ziet gebeuren, kun je twee dingen doen: je blijven ergeren, óf je schouders eronder zetten. Ik kies voor het laatste.” Ton heeft zijn werkzame leven afgesloten. Over zijn motivatie zegt hij: ”Ik zie de overlast van kamerverhuur. In de BBV kun je je overal mee bemoeien. Je ziet wat er in de wijk speelt.” Jan is daarnaast ook lid van het wijkplatform. Daarin zitten instanties als maatschappelijk werk en Surplus. Maar ook de gemeente en de Buurtsalon. Jan woont nog maar kort in de wijk. Zijn motivatie zit in het leren kennen van de wijk: “Hoe kunnen we met elkaar iets voor de wijk doen.”

Successen zijn geboekt

Er zijn goede contacten opgebouwd met instanties als de gemeente. Met grote letters wordt er ‘30 km’ op de weg geschilderd. Om hardrijden op de Baliëndijk tegen te gaan. Er is een rechtstreekse lijn met ‘De Koers’. Dit is het huis-aan-huisblad van Breda-Noord. Binnenkort zijn de mannen ook meer zichtbaar in de wijk. Ze gaan namelijk zélf De Koers verspreiden.

Je vindt de vereniging ook op de website, via Facebook, Nextdoor en e-mail: info@bbvdoornbos.nl

Gerelateerde vragen: Bewonersbelangenvereniging Doornbos