Goede zorg doen we samen

Goed uit elkaar

Goede_scheiding_B4_345_200_s_c1

Er zijn vele redenen waarom een huwelijk spaak loopt. Wat die redenen ook zijn, het is geen makkelijk besluit om uit elkaar te gaan. Zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn. Je wilt liever niet dat je kind door jouw besluit veel verdriet heeft.

Dat is ook wat bij Bas en Evelien vooropstaat als het besluit valt om te gaan scheiden: Lisa, hun dochtertje van 5, mag er zo min mogelijk onder lijden. Evelien vertelt: “Er kwam zoveel op me af dat ik contact opnam met Het Juridisch Loket. Zij verwezen mij naar een mediator.” Gelukkig wilde Bas ook meteen meewerken aan de gesprekken daar. Samen met deze neutrale bemiddelaar hebben ze een ouderschapsplan opgesteld, zijn de spullen verdeeld. En kregen ze uitleg over de gang van zaken volgens de wet.

Maar hoe leg je een kind uit wat er aan de hand is? “We vertelden haar dat papa en mama niet meer in hetzelfde huis bleven wonen, maar dat dat niet haar schuld was. Papa en mama zouden voortaan vrienden zijn en altijd voor haar blijven zorgen.”

Ondanks dat was het toch een moeilijke tijd voor Lisa. Ze zag haar vader veel minder. Bas: “We hadden ook besloten dat Lisa in haar vertrouwde omgeving moest blijven en dat betekende dat Evelien met haar in het huis bleef wonen”. Hij verhuisde tijdelijk naar zijn ouders buiten de stad. Nu Bas weer eigen woonruimte in Breda heeft, kan ook hij gelukkig zijn rol van vader weer meer op zich nemen.

Wat opvalt is het respect en vertrouwen dat Bas en Evelien uitstralen. Ze zijn vrienden van elkaar en daarnaast vader en moeder van hun dochter. Evelien informeert Bas over alles aangaande Lisa, dingen worden in overleg afgesproken. Beide zijn daar heel flexibel in. Ze vinden eensgezind: “We zijn goed uit elkaar gegaan.”

Het beste bewijs daarvan is hun afspraak om met z’n drieën naar Parijs te gaan en daar in Disneyland Parijs samen Lisa’s 6e verjaardag te vieren. Dat dat een mooie feestdag wordt, is zo zeker als wat!

Voor meer informatie, kijk op www.imwbreda.nl of www.hetjuridischloket.nl