Goede zorg doen we samen

Familieverbanden zijn de basis voor herstel

wijkwijsbreda.nl_AL_B4_345_200_s_c1

Al sinds 2013 levert Indigo kortlopende psychiatrische hulp. Preventie is belangrijk, maar ook behandeling. “Soms verwijzen we door naar de GGz. Ook werken we samen met huisartsen”, vertelt Anne-Reina. “En we besteden veel aandacht aan de mensen om de cliënten heen.”

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden aan ouderen. Dat is echter maar een beperkte groep. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn vaak familieleden en geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische problematiek zijn de meest ‘verborgen groep’. Zij vragen geen ondersteuning en maken weinig gebruik van vrijwilligers.  De zorg die zij bieden heeft veel overeenkomsten met die van andere mantelzorgers: bieden van emotionele steun, toezicht houden op medicijngebruik, financiën, huishoudelijke hulp of hulp bij het nakomen van verplichtingen als werknemer, als ouder, of andere sociale contacten.

Schuld en schaamte

Het is in het begin vaak niet duidelijk wat er aan de hand is en men zoekt de oorzaak van het vreemde of andere gedrag  vaak bij zichzelf. Of men is streng geweest voor degene die zich anders gedroeg en op het moment dat duidelijk is dat de persoon ziek is voelt men zich schuldig.

Sociaal netwerk

De mantelzorgers van mensen met een psychiatrische ziekte durven minder vaak andere familieleden of vrienden om hulp te vragen. Het niet vragen van ondersteuning wordt vergroot door het onbegrip en vooroordeel dat familieleden tegenkomen in het directe netwerk. Mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek hebben met name behoefte aan informatie en voorlichting. Hiervoor kunnen zij terecht bij Indigo, die diverse cursussen en trainingen geeft. Bel gerust eens voor informatie: (088) 016 52 02.