Goede zorg doen we samen

Buurtonderneming Nolensplein

Nol_en_Zo-Jille_Zuidema_345_200_s_c1

Het ontstaan van NOL & zo is een logisch verhaal. Ron Visscher, een van de initiatiefnemers, vertelt het graag.
FOTO: JILLE ZUIDEMA

Hulp- en zorgvragers bij wie bezoek aan huis onmogelijk, onwenselijk of onveilig is kunnen terecht in een nabijgelegen aanlandplek. Dit zijn locaties verspreid over de stad waar vrijwilligers en professionals gebruik kunnen maken van flexibele werkplekken en spreek- en vergaderkamers. De locaties hebben geen koppeling met specifieke organisaties en zijn duidelijk herkenbaar als Zorg voor elkaar Breda-locaties. “De koffietafel is de kracht van buurtonderneming NOL & zo. De gemeente kende subsidie toe, op basis van een algemeen plan. WonenBreburg heeft daarna een pand beschikbaar gesteld tegen een redelijke huur. Maar eigenlijk draait het allemaal om de vrijwilligers uit de wijk.” Hun netwerk wordt, mede door Rons enthousiasme, groter en sterker.

Van alles te doen

Voorbeeld van die kracht is de kindermoestuin. “Het gaat hier echt om een idee van en door bewoners”, zegt Ron. “Vooral de straten eromheen zijn goed op elkaar ingespeeld.” Toen de wijk achteruit ging, zijn sommige families uit elkaar gevallen. De kinderen uit die gezinnen trokken weg. Door de wijkplannen en het werk van de gemeente kreeg Ron vertrouwen in deze wijk en verhuisde er juist heen. Miriam van Wanrooij coördineert de groep vrijwilligers. Ze drinkt er regelmatig koffie mee bij NOL & zo.

Festival

“Maar, het draait niet om ons,” zeggen ze, “het draait om de bewoners, en niet alleen om de mensen uit de oude volksbuurt. Dus ook om mensen van buitenlandse komaf.” Zo is er ‘Opa Chio’, een Antilliaanse man van 71 jaar. Of, zoals hij zelf zegt: “18- plus.” Die met het idee kwam om een cultureel festival te organiseren op het plein. “Wel een beetje laat in het seizoen, maar het was een succes!”

Alles op zijn tijd

Het pand van NOL & zo wordt wat te klein. Ze willen nu ook actief worden op andere plekken rondom het plein. De stap naar het Huis van de Heuvel is nog te groot misschien. Toch zijn er al wel gesprekken over en weer. Het is niet makkelijk, actief zijn in De Heuvel. Alles moet zijn tijd hebben. Maar: Ron heeft geduld, net als de buurtbewoners. Het netwerk is sterk en blijft actief. Het zaadje dat door de gemeente is geplant, is gaan groeien. Het heeft geleid tot een wijk met toekomst. Wil je er zelf koffie drinken? Kom dan eens langs op Nolensplein 9. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom!

Gerelateerde vragen: Buurtonderneming Nolensplein