Goede zorg doen we samen

Ondersteuning, hulp en zorg

Soms kun je wel wat ondersteuning gebruiken. Andere keren heb je hulp of zorg nodig. Als je niet zo goed weet hoe je iets op moet lossen. Of als je een beperking of chronische ziekte hebt, of niet meer alles alleen aankunt.

Je kunt bij Zorg voor elkaar Breda terecht als je ondersteuning, hulp of zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Eenzaamheid en het leggen van sociale contacten
 • Geldzaken, adminstratie en schulden
 • Huishouden en klussen
 • Leven met een beperking of chronische ziekte
 • Mantelzorg
 • Mobiliteit en begeleid vervoer
 • Relaties binnen het gezin
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Verzorging/verpleging
 • Wonen en woon/zorgvoorzieningen

Samen bespreken we je situatie en wat je zou willen. We gaan dan samen na wat daarvoor nodig is en wie je daarbij kunnen helpen. Soms kunnen familie, buren of vrienden bijspringen. Soms is hulp van een vrijwilliger nodig, of professionele hulp.

In sommige situaties kun je hulp vragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daar heb je wel een zogeheten 'indicatie' voor nodig. Ook die kunnen we samen met je regelen.

Meer informatie over de Wmo op de site van Breda.

In het kort

Zorg voor elkaar Breda:

 • wijst de weg naar allerlei soorten ondersteuning, hulp en zorg
 • helpt dát te regelen wat je nodig hebt en wat bij jou past
 • sluit aan bij wat je zelf wilt en kunt, samen met familie, vrienden of buren
 • zorgt dat je zelf de touwtjes in handen blijft houden
 • is betrouwbaar: we komen onze afspraken na

Goede zorg doen we samen